browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Händelsekalender

Vårens (2019) program så långt det är planerat.

Vargungar

Vi har inte längre vargungar i kåren. Alla vargungar har blivit uppflyttade till äventyrsscouter.

Äventyrsscouter (cirka 9-12 år)

Samling hålls dessa lördagar klockan 10:00-11:15:

12.1 på Vargberget. Ledare: Marcus

26.1 på Vargberget. Andreas

9.2 på Vargberget. Mike

23.2 på Öjskogsparken. Samling vid skidspårets parkering. Lars-Åke

9.3 på Vargberget. Oscar

23-24.3 vinterhajk. Ta med skidorna. Samling på Vargberget. Vi övernattar i kamintält (eller stugan om man vill) i Prästskogen. Avslutning klockan 11 vid sandtaget innan Mattberget.

6.4 på Vargberget. Axel&Oscar

20.4 på Vargberget. Marcus

4.5 på Vargberget. Andreas

25.5 avslutning på Vargberget.

Spejarscouter (cirka 12-15 år) och Explorerscouter (cirka 15-18 år)

Samling hålls dessa lördagar:

12.1 på Vargberget. klockan 10:00-11:15. Marcus

19.1 Risåsens jaktstuga. Se karta. Klockan 14.00-16.00. Mike

26.1 på Vargberget. klockan 10:00-11:15. Andreas

9.2 på Vargberget. klockan 10:00-11:15. Mike

16.2 på Tjärlax camping. Pilkfiske. klockan 14:00-16:00. Andreas&Lars-Åke

23.2  på Öjskogsparken. Samling vid skidspårets parkering. Lars-Åke

9.3 på Vargberget. klockan 10:00-11:15. Oscar

16.3 på Arken klockan 14.00-16.00 utforskning av vår utrustning och invigning av nya skåp. Mike&Andreas

23-24.3 vinterhajk. Ta med skidorna. Samling på Vargberget. Vi övernattar i kamintält (eller stugan om man vill) i Prästskogen. Avslutning klockan 11 vid sandtaget innan Mattberget

6.4 på Vargberget. klockan 10:00-11:15. Axel&Oscar

13.4 i Skrattnäs. Fågeltornet vid Pjelax fjärden. Avtag från Skrattnäsvägen 1043-1049. Klockan 14.00-16.00. Mike

19.4 på Halpa-Halli. Kl 12.00-15.00.

20.4 på vargbergetklockan 10:00-11:15. Marcus.

4.5 på Vargberget. klockan 10:00-11:15. Andreas.

11.5 paddlingsdag. Samling på Yttermark UF. Klockan 13.00-16.00. Upphämtning vid Centralplan.

25.5 avslutning på Vargberget. 

Ledare och rovers

Nästa styrelsemöte fredagen den 2 augusti klockan 16:00.

Alla

17.2 årsmöte klockan 14.00 16.00 på arken.

23-24.3 Vinterhajk. Ta med skidorna. Samling på Vargberget klockan 13. Vi övernattar i kamintält (eller stugan om man vill) i PrästskogenAvslutning klockan 11 vid sandtaget innan Mattberget.