browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Händelsekalender

Höstens (2020) program så långt det är planerat.

Vargungar

Vi har inte längre vargungar i kåren. Alla vargungar har blivit uppflyttade till äventyrsscouter.

Äventyrsscouter (cirka 9-12 år)

Samling hålls dessa lördagar klockan 10:00-11:15:

5.9 på Vargberget. Ida

19.9 på Vargberget. Mike

3-4.10 Hösthajk i Österskogen. Se mer info här.

24.10 på Vargberget. Mike

7.11 på Vargberget. Andreas

21.11 på Vargberget. Oscar & Axel

5-6.12 julförläggning i Övermark. Se mer info här.

 

Spejarscouter (cirka 12-15 år) och Explorerscouter (cirka 15-18 år)

Inget eget program ordnas för spejar- och explorerscouter. De deltar i äventyrsscouternas program som hjälpledare. Och deltagande i förbundets kurser uppmuntras. Kåren står för antingen rese- eller kursavgiften (det dyrare alternativet).

Samling hålls dessa lördagar klockan 10:00-11:15:

5.9 på Vargberget. Ida

19.9 på Vargberget. Mike

3-4.10 Hösthajk i Österskogen. Se mer info här.

24.10 på Vargberget. Mike

7.11 på Vargberget. Andreas

21.11 på Vargberget. Oscar & Axel

5-6.12 julförläggning i Övermark. Se mer info här.

Ledare och rovers

    • följande styrelsemöte i mellandagarna.