browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Händelsekalender

Vårens (2018) program så långt det är planerat.

Vargungar

Vi har inte längre vargungar i kåren. Alla vargungar har blivit uppflyttade till äventyrsscouter.

Äventyrsscouter (cirka 9-12 år)

Samling hålls dessa måndagar klockan 18:00-19:00. Marcus är ledare.

15.1 på Vargberget.

21.1 på Vargberget.

29.1 på Vargberget.

5.2 på Vargberget.

12.2 på Vargberget.

19.2 på Vargberget.

5.3 på Vargberget. Lars-Åke ledare.

19.3 på Vargberget.

26.3 på Vargberget.

9.4 på Vargberget. Lars-Åke ledare.

16.4 på Vargberget.

23.4 på Vargberget.

30.4 på Vargberget.

7.5 på Vargberget

14.5 på Vargberget.

21.5 på Vargberget.

Spejarscouter (cirka 12-15 år) och Explorerscouter (cirka 15-18 år)

Samling hålls dessa lördagar klockan 10:00-11:15. Ledare är Andreas och Mike.

20.1 på Vargberget.

3.2 på Vargberget.

17.2 på Vargberget.

3.3 på Vargberget.

17.3 på Vargberget.

31.3 på Vargberget

14.4 på Vargberget.

28.4 på Vargberget.

12.5 Paddlingsdag. Start från Södertåget i Kalax (infart söderom Kalax skola) klockan 13.00. Vi paddlar åtminstone till Vargholmen och eventuellt ända till Kaskö. Avslutning 17.00.

Ledare och rovers

11.3 Årsmöte klockan 12.00 på Arken.

Alla

10-11.3 Vinterhajk i Knåpnäs. Se mera info om vinterhajken.

26.5 Avslutning hålls i Öskata fiskehamn klockan 13-15.

30.7-3.8 Sommarläger 2018. Se mera info om sommarlägret.