browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Händelsekalender

Vårens (2020) program så långt det är planerat.

Vargungar

Vi har inte längre vargungar i kåren. Alla vargungar har blivit uppflyttade till äventyrsscouter.

Äventyrsscouter (cirka 9-12 år)

Samling hålls dessa lördagar klockan 10:00-11:15:

18.1 på Vargberget. Andreas 

1.2 på Vargberget. Mike

15.2 på Öjskogsparken. Samling vid skidspårets parkering. Lars-Åke

29.2 på Vargberget. Axel

14-15.3 vinterhajk i Österskogen. Se mer info.

28.3 på Vargberget. Oscar

11.4 på Vargberget. Mike&Johan

25.4 på Vargberget. Lars-Åke

9.5 Avslutning på gamla scoutvindskydd i Risåsens som ligger på östra sidan i Yttermark. Se karta.

Spejarscouter (cirka 12-15 år) och Explorerscouter (cirka 15-18 år)

Inget eget program ordnas för spejar- och explorerscouter. De deltar i äventyrsscouternas program som hjälpledare. Och deltagande i förbundets kurser uppmuntras. Kåren står för antingen rese- eller kursavgiften (det dyrare alternativet).

Samling hålls dessa lördagar:

18.1 på Vargberget. Andreas 

1.2 på Vargberget. Mike

15.2 på Öjskogsparken. Samling vid skidspårets parkering. Lars-Åke

29.2 på Vargberget. Axel

14-15.3 vinterhajk i Österskogen. Se mer info.

28.3 på Vargberget. Oscar

11.4 på Vargberget. Mike&Johan

25.4 på Vargberget. Lars-Åke

9.5 Avslutning på gamla scoutvindskydd på Risåsen som ligger på östra sidan i Yttermark. Klockan 12.00-14.00. Ida. Se karta.

13.6 Paddlingsdag i Benvik. Klockan 14.00-17.00 Se karta.

29.7-5.8 Förbundsläger i Åbo skärgård.

Ledare och rovers

    • följande styrelsemöte i augusti. Plättstekning på högskäret (Gullmets).